Demir & Partners

Büromuz yapısal olarak dinamizm, bilgilerin güncelliği ve uzmanlaşmanın bir arada bulunduğu ilkeler bütününe uygun biçimde hizmet vermek üzere yola çıkmış olup aynı çalışma alanlarında edinmiş olduğu tecrübeleri kurumsal bir kültüre dönüştürmenin öneminin bilincindedir. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yetkin biçimde yerel ve uluslararası müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 

Faaliyet Alanları

Taşıma ve Lojistik

Türkiye, diğer bir çok ülkeye nazaran deniz taşımacılığına daha çok imkan sağlayan bir coğrafi konumda bulunsa dahi hem ulusal hem de uluslararası alanda eşya taşımacılığının çoğu karayolu ile gerçekleşmektedir.

Devamını Oku

Marka ve Telif Hakları

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakkı alanlarında uzman avukatlardan oluşan departmanı, Marka ve Patent vekilleri ve ihtiyaç halinde büro ...

Devamını Oku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi ...

Devamını Oku

Birleşme & Devralma

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde şirketlere hukuki destek sağlamaktadır.

Devamını Oku

Sigorta ve Sigorta Aracıları Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, müvekkillerine karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası, freight forwarders sorumluluk sigortası, depo sorumluluk sigortası, kaza...

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve ...

Devamını Oku

Sözleşmeler Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu ...

Devamını Oku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde ...

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; son yıllarda revize edilen bir hukuk dalı olan Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

Devamını Oku

İcra ve İflas Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi...

Devamını Oku

Tahkim

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal ...

Devamını Oku

Basın ve Medya Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, medya hukuku ile ilgili sponsor sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri dahil olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, yazılı ...

Devamını Oku

Bilişim Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, günden güne gelişen ve büyüyen bilişim alanı üzerinde bu gelişmelerin ışığında birden çok konu başlığı altında hukuki destek sağlamaktadır. Bunlardan bazıları ...

Devamını Oku

İdare ve Vergi Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek ...

Devamını Oku

Ceza Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar ...

Devamını Oku

Rekabet

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konularda, karteller, hâkim durumun kötüye kullanılmasında, şirket birleşmeleri ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinde ...

Devamını Oku

Aile ve Miras Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden ...

Devamını Oku

Gümrük Hukuku

Avukatlarımız Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde...

Devamını Oku

Dava & Uyuşmazlık

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; adli ve idari yargı birimleri nezdinde hukuki uyuşmazlıklardan doğan tüm davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütür. Ayrıca her türlü yargılama ve tahkim ...

Devamını Oku