Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr

2010 senesinde Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuş olan Av. Uzun, 2017 yılında Demir ve Ortakları Hukuk Bürosuna katılmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku Programında lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Av. Uzun Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ceza Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku alanlarında çalışmakta olup, bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık vermektedir. Av. Uzun İngilizce bilmektedir.

Av. Alnur Uzun ağırlıklı olarak;

Marka haklarına tecavüz, taklit markalara yönelik arama el koyma işlemleri, kamu davalarına katılım ve ceza dosyalarının takibi, taklit markalı ürünlere Gümrüklerde el koyma işlemleri, ihtiyati tedbirler, dava süreçleri, Fikri ve Sınai Hak ihlalleri ile ilgili olarak Gümrük İdaresinin harekete geçmesine ilişkin idari başvurular, Fikri Mülkiyet Hakları ihlallerine yönelik tespit, tecavüzün men’i, tecavüzün ref’i ve tazminat davaları, TPE marka tescil başvuruları, yenileme, TPE itirazları, hükümsüzlük ve iptal davalarının açılması, uzlaşma süreçlerinin yönetimi, İngilizce raporlamalar,

İş hukuku çerçevesinde kıdem, ihbar, kötü niyet, ücret alacağı gibi eda davaları, hizmet tespiti istemli davalar, işe iade davaları, maddi-manevi tazminat davaları, rekabet yasağına aykırılık davalarının açılması ve takibi,

Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku çerçevesinde sözleşme inceleme, taslak hazırlama, mütalaa sunma,

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret, Dolandırıcılık, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi, Marka Hakkına Tecavüz gibi suçların Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak kullanılarak işlenmesine yönelik şikâyetlerinin yapılması ve dava süreçlerini sürdürmektedir.