Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr

Büşra POYRAZLI İLİMSEVER, 2012 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesi ile mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesinde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına katılmış, 2012 yılında İstanbul Barosu'na kaydolmuştur. 2016 yılında Marka Vekilliği unvanına hak kazanmıştır. 2019 yılında Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde Arabulucular Siciline kaydolmuştur.

2012 yılında özellikle Marka Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanlarında faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda Stajyer Avukat olarak çalışmış, Marka Hukukunda özellikle Marka ihlalleri ile ilgili yasal süreçte savcılık, mahkeme aşaması da dâhil olmak üzere operasyon süreci yönetiminde tecrübe sahibi olmuştur. Ayrıca rücu talebinden kaynaklı sigorta dosyalarında genel haciz yolu ile takiplerin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Demir & Partners Law Firm ailesine katılarak öncelikle stajyer avukat olarak çalışmış, Demir & Partners Law Firm in dünya çapında sektörünün lideri olan geniş müvekkil yelpazesine hukukun her alanında danışmanlık veren, çeşitli uyuşmazlıklara dair tahkim ve dava süreçlerini takip eden kadrosu yanında bilgi ve tecrübe sahibi olmuştur.

Yasal stajını tamamlaması ardından Demir&Partners Law Firm de; başta Kira Hukuku, Ticaret Hukuku ile Fikri ve Sınai Haklar Hukuku olmak üzere pek çok alanda danışmanlık, dava takibi ve yasal takip ile yönetimi noktasında destek vermektedir. İngilizce bilmektedir.

Av. Büşra POYRAZLI İLİMSEVER özellikle;

Gayrimenkul sektörünün öncü firmaları ile çalışmaktadır. Gayrimenkul hukuku ve kira hukukuna dair uyuşmazlıklarda uzmanlaşmıştır. Destek verdiği alanlarda en hızlı çözümlere ulaşabilmek adına kurulan ekip ile birlikte Alışveriş Merkezlerinin özellikle kiracıları ile ilişkileri ve kiracılar aleyhine icra takiplerinin başlatılması, söz konusu takiplerin yönetimi, aradaki ilişkilerin geliştirilerek tahsilatların sağlanması ve protokol yapımı ile ödeme planlarının oluşturulması noktalarında da müvekkil şirket hukuk departmanında çalışan In House meslektaşlar ile ortaklaşa çalışarak hizmet vermektedir.

Bunun yanı sıra sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşamasında çalışmakta,

Sigorta rücu davaları ile maddi/manevi tazminat davalarını,

Yoğunlukla marka hukuku ile ilgili olmak üzere fikri mülkiyet hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara dair davaları yürütmektedir.

Av. Büşra POYRAZLI İLİMSEVER’ in, yüksek lisans eğitimi çerçevesinde sunumlarını yaptığı ‘markanın hükümsüzlüğü ve etkileri’, ‘ürün kirası ve marka’, ‘iş sözleşmesinin devri’, ‘istihkak davalarında ispat’, ‘şeref ve haysiyet ihlali’ ile ‘internet yoluyla yapılan kişilik hakları ihlallerinde manevi tazminat istemi’ konulu çalışmaları bulunmaktadır.