Linkedin

Twitter

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Demir&Partners Law Firm > Faaliyet Alanlarımız > KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Özellikle sanal platformlar üzerinden yapılan ticaret faaliyetleri çerçevesinde olmak üzere müvekkillerimizin faaliyetlerinde gerek 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) gerekse uluslararası kişisel verilerin korunması kuralları çerçevesinde müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktayız.

 

KVKK kapsamında sağladığımız hizmetlerden ihtiyaca göre ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere bir kısmı aşağıdaki şekildedir;

 

  • KVKK ve ilgili diğer hukuk kuralları kapsamında müvekkillerimizin yükümlülüklerinin tespiti ve analizi ve bunlara uygun hukuki zeminin sağlanması
  • Müvekkillerimizin veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi ve buna ilişkin yönlendirilmeler ile sürecin yönetilmesi
  • KVKK kapsamında müvekkillerimizin diğer kişilerle akdetmeleri gereken sözleşmelerin ve diğer sair metinlerin hazırlanması ve değerlendirilmesi