Linkedin

Twitter

 

Tüketici Hukuku

Tüzel kişi müvekkillerimizin faaliyetlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata ile uyumluk sürecinin yönetilmesi, kanun kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin gerek yargı süreci gerekse ilgili kurumlar nezdinde temsil edilmesi ve uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere çözüm odaklı yaklaşımlarla müvekkillerimize  hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Tüketici Hukuku alanında sunmakta olduğumuz hukuki hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere bir kısmı aşağıdaki şekildedir;

 

  • Müvekkillerimizin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsili, süreçlerin ve işlemlerin takibi
  • Ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan tüketici uyuşmazlıklarının çözümü ve çözüm sürecinin takibi
  • Tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklı arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesi
  • Tüketici mahkemeleri, ticaret mahkemeleri ve yüksek mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin temsili ve kapsamda danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Ülke çapında yetkili bayi organizasyonu olan şirketlerin bayileri ile ilişkilerinin hukuki zeminde düzenlenmesi, yönetilmesi, bu ilişkiden kaynaklanan sorunların çözümlenmesi ve ihtiyaç duydukları hukuki desteğin sağlanması