Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr

Yayınlar

İcra İflas Kanunu Değişiklikler Tablosu

İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun değişikliği

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik

Yargıtay Kararı-19. CD., E.2018/6510 K. 2018/11325 T. 5.11.2018

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 2018/6510 esas, 2018/11325 karar sayılı, 5.11.2018 tarihli, 6728 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce ileri tarihli olarak düzenlenen ve keşide tarihi aynı Kanun'un yürürlük tarihi sonrasına denk gelen çeklerin karşılıksız çıkması halinde eylemin suç teşkil edip etmeyeceğine Dair kararı