Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr

Yayınlar

02.04.2020 TARİHİNDE KİŞİSEL VERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUL KARARLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ait internet sitesinde 02.04.2020 tarihinde, yaşanmış olan farklı olaylar bazında kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli karar özetleri yayımlanmıştır. Yayımlanan kararlar hakkındaki hukuki görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.

15/04/2020 Tarihli 2020-103 Sayılı KVK Kurul Kararı Hk.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, “Bir bankanın potansiyel müşteri kazanımı amacıyla ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde işleyerek hesap açmasına ilişkin olarak yapılan başvuru” hakkında vermiş olduğu 06.02.2020 tarihli ve 2020/103

KORONAVİRÜS (COVİD-19) KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bilindiği üzere COVİD-19 virüsü, her geçen gün daha hızlı yayılması neticesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak nitelendirildi. COVİD-19 virüsü, tüm dünyayı etkisi altına almasıyla en başta insan sağlığını tehdit etmektedir.

KORONAVİRÜS (COVID-19) KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERDEN DOĞRUDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN VERGİSEL ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ VE MÜCBİR SEBEP HALİNİN KABULÜNE DAİR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

24.03.2020 tarih ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, Covid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin,

KORONAVİRÜSÜN (COVID-19) İŞ HUKUKU KAPSAMINDA SORULARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Koronavirüsün yayılmaması amacıyla yayınlanan genelge sebebiyle işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması halinde çalışanlara maaş ve diğer yan hakları ödeme yükümlülüğü bulunmakta mıdır?

KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ HK. BİLGİ NOTU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 16.01.2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı kararı ile bir banka tarafından ilgili kişinin kredi kartının, rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilmesi hususunda kişisel veri ihlalinin ortaya çıktığı gerekçesiyle

7226 SAYILI KANUN İLE 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNA DA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ.

Birçok Kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler getiren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7226 sayılı Kanun ile,

COVİD-19 KAPSAMINDA HUKUKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bilindiği üzere, Koronavirüsü (COVİD-19) Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda

KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Bilindiği üzere, Koronavirüsü (COVİD-19) Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan virüstür.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik’te yapılan en önemli değişiklik, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’nin (“İYS”) kurulmasıdır.

KİŞİSEL VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA DA KURULA İLETİLEBİLECEK

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 06.01.2020 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuruda; Kurulun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararı ile Kurula yapılacak KVKK 12. madde 5. fıkra hükmü uyarınca veri ihlali bildirimlerinde

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Veri sorumlusu olan şirketlerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren VERBİS’e son kayıt süresinin uzatılması ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 27.12.2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE (VERBİS) KAYITLARDA SON DÜZLÜĞE GİRİLİYOR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza girmiş olmasına rağmen etkilerini son dönemlerde daha çok hissettirmiştir. KVKK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel veri

ALENİLEŞTİRME AMACINA AYKIRI HAREKET EDİLMESİ KVKK KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI BİR VERİ İŞLEME FAALİYETİDİR.

(Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.11.2019 Tarihli 2019/331 Sayılı Kararı) Kişisel Verileri Koruma Kurulu 07.11.2019 tarihli 2019/331 Sayılı “İlgili kişi tarafından alenileştirilen cep telefonu numarasının, bir sigorta

AÇIK RIZA OLMAKSIZIN REKLAM/BİLGİLENDİRME İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERİLMESİNE YÖNELİK İHLAL KARARI

(Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.11.2019 Tarihli 2019/332 Sayılı Kararı) Kişisel Verileri Koruma Kurulu 07.11.2019 tarihli 2019/332 Sayılı “Bir doktor tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN, VATANDAŞLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİN SORGULANMASINA İMKÂN TANIYAN UYGULAMALARI KULLANAN KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Kişisel veriler, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle daha kolay erişilebilen veriler olmakla beraber işbu verilerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi hususu da teknolojik gelişmeyle paralellik göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde gelişen

Yargıtay Kararı-19. CD., E.2018/6510 K. 2018/11325 T. 5.11.2018

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 2018/6510 esas, 2018/11325 karar sayılı, 5.11.2018 tarihli, 6728 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce ileri tarihli olarak düzenlenen ve keşide tarihi aynı Kanun'un yürürlük tarihi sonrasına denk gelen çeklerin karşılıksız çıkması halinde eylemin suç teşkil edip etmeyeceğine Dair kararı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Madde 26 - Lokantalar; tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir.

İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun değişikliği