Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr

Av. Gizem SAATÇI, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş aynı yıl İstanbul Barosu’na kaydolarak stajına başlamıştır. Özel bir bankanın sözleşmeli hukuk bürosunda Stajyer Avukat olarak çalışmış, Bankacılık Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku alanlarında tecrübe sahibi olmuştur. 2017 yılında Demir&Partners Law Firm ailesine katılmıştır. Av. Gizem SAATÇI ağırlıklı olarak Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve İş Hukuku alanlarında çalışmakta olup bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir. Sağlık Hukuku alanında çeşitli çalışmaları ve sertifikaları bulunmakta olup, İngilizce bilmektedir.

Av. Gizem SAATÇI AKBULUT özellikle;

 Tüketici Hukuku çerçevesinde alım satım sözleşmeleri, Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması, dava takiplerinin yapılması ve danışmanlık verilmesi,

 Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku çerçevesinde sözleşme inceleme, taslak hazırlama, mütalaa sunma,

 İş Hukuku çerçevesinde kıdem, ihbar, kötü niyet, ücret alacağı gibi eda davaları, hizmet tespiti istemli davalar, işe iade davaları, maddi-manevi tazminat davaları, rekabet yasağına aykırılık davalarının açılması ve takibi,

 Aile Hukuku çerçevesinde evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda doğan ihtilaflarda dava takiplerinin yapılması, danışmanlık verilmesi ve taraflar arasında protokol düzenlenmesi

 Miras Hukuku çerçevesinde vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası, mirasın reddi davası, muris muvazaası davalarının açılması ve sonuçlandırılması, veraset ilamının alınması, mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve sonuçlandırılması, miras taksimi ve benzeri uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda danışmanlık ve davaların açılması ve sonuçlandırılması süreçlerini sürdürmektedir.