Bize Ulaşın: +90 212 288 3841 Pbx - E-Mail: info@demir.av.tr
  • background
  • background
  • background
  • s

Demir & Ortakları

Büromuz yapısal olarak dinamizm, bilgilerin güncelliği ve uzmanlaşmanın bir arada bulunduğu ilkeler bütününe uygun biçimde hizmet vermek üzere yola çıkmış olup aynı çalışma alanlarında edinmiş olduğu tecrübeleri kurumsal bir kültüre dönüştürmenin öneminin bilincindedir. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yetkin biçimde yerel ve uluslararası müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Taşıma ve Lojistik

Türkiye, diğer bir çok ülkeye nazaran deniz taşımacılığına daha çok imkan sağlayan bir coğrafi konumda bulunsa dahi hem ulusal hem de uluslararası alanda eşya taşımacılığının çoğu karayolu ile...

Marka ve Telif Hakları

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakkı alanlarında uzman avukatlardan oluşan departmanı, Marka ve Patent vekilleri ve ihtiyaç halinde büro ...

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi ...

Birleşme & Devralma

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde şirketlere hukuki destek sağlamaktadır.

Enerji Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi İle ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara,

Kira Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu;  başta İşyeri olmak üzere, işyeri ve konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının ekonomik ve siyasi gelişmeler uyarınca...

Sigorta ve Sigorta Aracıları Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, müvekkillerine karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası, freight forwarders sorumluluk sigortası, depo sorumluluk sigortası, kaza...

Gayrimenkul Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve ...

Sözleşmeler Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde ...

Tüketici Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; son yıllarda revize edilen bir hukuk dalı olan Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

İcra ve İflas Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi...

Tahkim

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal ...

Basın ve Medya Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, medya hukuku ile ilgili sponsor sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri dahil olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, yazılı ...

Bilişim Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, günden güne gelişen ve büyüyen bilişim alanı üzerinde bu gelişmelerin ışığında birden çok konu başlığı altında hukuki destek sağlamaktadır. Bunlardan bazıları ...

İdare ve Vergi Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek ...

Ceza Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar ...

Rekabet

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konularda, karteller, hâkim durumun kötüye kullanılmasında, şirket birleşmeleri ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinde ...

Aile ve Miras Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden ...

Gümrük Hukuku

Avukatlarımız Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde...

Dava & Uyuşmazlık

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu; adli ve idari yargı birimleri nezdinde hukuki uyuşmazlıklardan doğan tüm davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütür. Ayrıca her türlü yargılama ve tahkim ...

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında ülkemiz açısından yeni bir hukuk dalı olan Kişisel Verilerin Korunması...