Linkedin

Twitter

 

Av. Abdullah Resul DEMİR

Demir&Partners Law Firm > Ekibimiz > Av. Abdullah Resul DEMİR
abdullah-resul-demir2

Abdullah Resul Demir 2004 yılında Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nden, 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimini 2011 yılında Bournemouth Üniversitesinden mezun olarak tamamlamıştır.
Abdulah Resul Demir özellikle;

  • Şirket ve şahıs müvekkillere sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, Sözleşme hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi ve yorumlanması, müvekkiller adına toplantıların yürütülmesi, Şirket Ana sözleşmesi hazırlığı da dahil olmak üzere Anonim ve Limited şirket kuruluşlarının gerçekleştirilmesi, Şirketlerin ana sözleşme tadilleri, genel kurul işlemleri, ortaklık hisselerinin devralınması, devredilmesi ve bunların tescili, Nevi değişiklikleri, Şirket birleşmeleri, devralmaları gibi Şirketler Hukukuna ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
  • Özellikle Markalar Hukuku olmak üzere Fikri Mülkiyet Haklarının korunması çerçevesinde, Ceza ve Hukuk davalarının takibi, Markanın Hükümsüzlüğü, Marka Hakkına tecavüzün tespiti önlenmesi, Marka Hakkına tecavüz sebebiyle maddi ve manevi tazminatlar davaları, Marka Hakkına tecavüz teşkil eden ürünlerin Gümrük ve diğer resmi merciler nezdindeki işlemlerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması, Marka Hakkına tecavüz sebebiyle Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde şikayet, arama kararı işlemleri, Marka Hakkına tecavüz sebebiyle açılan Ceza Davalarının takibi, ürünlerin müsaderesi, Marka Hakkına tecavüz niteliğindeki Ticaret Unvanlarının terkini talepli Hukuk Davaları, Marka Hakkına tecavüz niteliğindeki internet alan adlarına erişimin engellenmesi yönelik işlemlerin yürütülmesi,
  • Özellikle İşyeri Kiraları olmak üzere, müvekkillere ait gayrimenkullerin Kira Sözleşmelerinin hazırlanması, Kira bedellerinin tahsiline yönelik Kira Hukukuna has takip yollarının yürütülmesi, Gayrimenkulün tahliyesi işlemlerinin yürütülmesi,
  • Alacaklılar ve özelde Kiraya Veren Gayrimenkul sahipleri adına, İflasın Ertelenmesi davalarında müdahil olunarak müvekkil haklarının korunması adına davaların yürütülmesi,
  • Aile Hukukunda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında, mal rejimi tasfiyesi işlemlerinin yürütülmesi,