Linkedin

Twitter

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ UZATILDI

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Veri sorumlusu olan şirketlerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren VERBİS’e son kayıt süresinin uzatılması ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 27.12.2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler (veri sorumluları), veri işlemeye başlamadan önce Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Kurul Kararı uyarınca mevzuat gereği Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları açısından güncel süreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VERİ SORUMLULARI

KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ

KURUL’UN 27.12.2019 TARİHLİ KARARI ÖNCESİ SON KAYIT TARİHİ

KURUL’UN 27.12.2019 TARİHLİ KARARI NETİCESİNDE
KAYIT İÇİN
SON TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları

 01.10.2018

 31.12.2019

 30.06.2020

 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

 01.10.2018

 31.12.2019

 30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

 01.01.2019

 31.03.2020

 30.09.2020

 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

 01.04.2019

 30.06.2020

 31.12.2020

Kurulun yayınladığı bu kararın, VERBİS’e kayıt ile ilgili sürecin daha iyi anlaşılması ve veri sorumlularının bu süreci daha başarılı şekilde yönetmesi ve yürütmesi adına yerinde ve doğru bir karar olduğu düşünülmektedir.