Linkedin

Twitter

 

Av. Arb. Taner DEMİR

Demir&Partners Law Firm > Ekibimiz > Av. Arb. Taner DEMİR

1991 Ankara Adalet Meslek Lisesi Mezunudur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun olmuş ve aynı yıl Adli Yargı Hakim Adaylığına başlamıştır. Ancak bundan sonraki kariyerine avukat olarak devam etmek istediğinden Hakim Adaylığından ayrılarak avukatlığa başlamış ve 2002 yılına kadar ortak avukat olarak bir hukuk bürosunda görev yaptıktan sonra Demir & Ortakları Hukuk Bürosunu kurmuştur. Aynı zamanda Marka ve Patent vekili ile Arabulucu olan Av.Taner Demir çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

 

Alman-Türk Ticaret Odası üyeliği, Uluslararası Marka Derneği (INTA) üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İsviçre ve ayrıca Avusturya İş konseyi yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Av. Taner Demir özellikle;

 

•​Şirket Birleşmeleri, devralmaları, bölünmeleri, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, tür değişikliği, ortaklık sözleşmeleri, yabancı yatırımların Türkiye’de Organize Edilmesi, Ortak Girişim sözleşmelerinin hazırlanması, Ortaklar sözleşmelerinin hazırlanması,

 

•​Türk ve Yabancı şirketler arasında yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk çerçevesinde hazırlanması, yurt içi/yurt dışında yapılacak yatırımlarla ilgili yabancı sermaye, vergi, şirketler hukuku mevzuatı hakkında görüş bildirilmesi ve gerekli alt yapının hazırlanması, teşvik ve yabancı sermaye hususlarında danışmanlık yapılması, Distribütörlük, franchising ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması,

 

•​Eşyaların Karayolundan, Denizyolundan, Havayolundan ve Demiryolundan Uluslararası yahut yurtiçi nakliyatı esnasında ortaya çıkan Ziya, hasar ve gecikmeden kaynaklı ihtilafların çözümünde, Özellikle Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalarda sigortalı ile sigortacı şirketler arasındaki ihtilafların çözümünde, sigortacı şirketin prim tahsilatı ile primi hak edip etmediğine ilişkin tespitlerin yapılmasında,

 

•Şirketlerin ve Şahısların Fikri Mülkiyet haklarının korunması çerçevesinde Ceza ve Hukuki yollara müracaatı çerçevesinde, TPE kararlarına, markaların hükümsüzlüğüne ilişkin davalar, Marka hakkın tecavüze ilişkin menfi tespit, delillerin tespiti, marka hakkına tecavüzün durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları ile ihlale konu ürünlerin ihtiyati tedbir yoluyla gümrükte ve diğer mecralarda el konulması ile Marka hakkına tecavüze ilişkin ceza davalarının yürütülmesi, savcılık şikayetleri, arama kararlarının alınması ve sahte emtiaların müsaderesi, ticari ünvanın korunması, terkini davaları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklı olarak özellikle eser sahiplerinin haklarının korunması adına tecavüzün giderimi, önlenmesi ve maddi-manevi tazminat davaları ile hak sahiplerinin mali ve manevi haklarına karşı yapılmış tecavüzlere ilişkin ceza davalarının takibinde uzmanlaşmıştır.