Linkedin

Twitter

 

Av. Olcay YILMAZ

Demir&Partners Law Firm > Ekibimiz > Av. Olcay YILMAZ

1997 Ankara Adalet Meslek Lisesi Mezunudur. 1998 yılında Adalet Bakanlığında personel olarak görev başlamış akabinde 2003 yılına kadar İstanbul Adliyesinde görevine devam etmiştir. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş aynı yıl Hukuk Büromuzda Avukatlık Stajına başlamış, stajın bitimini müteakip Hukuk Büromuzda çalışmaya devam etmiştir. Av. Olcay Yılmaz ağırlıklı olarak taşıma hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuk ve İş Hukuku alanlarında çalışmakta olup aynı zamanda şirketlere yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık vermektedir. Aynı zaman arabulucu olarak da görev yapmakta olup, İngilizce bilmektedir.

 

Av. Olcay Yılmaz özellikle;

 

• Eşyaların Karayolundan, Denizyolundan, Havayolundan ve Demiryolundan Uluslararası yahut yurtiçi nakliyatı esnasında ortaya çıkan ziya, hasar ve gecikmeden kaynaklı ihtilafların çözümünde, Uluslararası taşımacılık yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalarda sigortalı ile sigortacı şirketler arasındaki ihtilafların çözümünde ve sigortacı şirketin prim tahsilatı ile primi hak edip etmediğine ilişkin tespitlerin yapılmasında,

 

• Şirketlerin ve Şahısların Fikri Mülkiyet haklarının korunması çerçevesinde Ceza ve Hukuki yollara müracaatı, Bu kapsamda TPE kararlarına, markaların hükümsüzlüğüne ilişkin davalar, Marka hakkın tecavüze ilişkin menfi tespit, delillerin tespiti, marka hakkına tecavüzün durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları ile ihlale konu ürünlerin ihtiyati tedbir yoluyla gümrükte ve diğer mecralarda el konulması ile Marka hakkına tecavüze ilişkin ceza davalarının yürütülmesi, savcılık şikayetleri, arama kararlarının alınması ve sahte emtiaların müsaderesi, ticari unvanın korunması ve terkini davaları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklı olarak özellikle eser sahiplerinin haklarının korunması adına tecavüzün giderimi, önlenmesi davaları ile hak sahiplerinin mali ve manevi haklarına karşı yapılmış tecavüzlere ilişkin ceza davalarının takibinde,

 

• İş hukuku çerçevesinde kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, ücret alacağı gibi eda davaları, Hizmet Tespit davaları, işe iade davaları, maddi-manevi tazminat davaları, rekabet yasağına aykırılık davalarının açılması ve takip edilmesinde uzmanlaşmıştır.

 

Yine Av. Olcay Yılmaz müvekkilimiz şirketler sözlü ve yazılı soruları cevaplamak suretiyle hukuki danışmanlık vermekte, sözleşmeleri incelemekte-talebe göre hazırlamakta, çalışanlarla işverenler arasındaki sözleşmeleri hazırlamakta ve incelemekte, talep halinde müvekkil menfaatlerini koruma adına toplantılara katılmakta ve gerekli hukuki desteği vermektedir.