Linkedin

Twitter

 

Av. Semih YÜKSEL

Demir&Partners Law Firm > Ekibimiz > Av. Semih YÜKSEL

Av. Semih YÜKSEL 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl stajına başlayarak İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Semih YÜKSEL, meslek hayatına Demir & Ortakları Hukuk Bürosunda başlamış olup staj süreci boyunca fikri ve sınai haklar hukuku, fikri ve sınai haklar ceza hukuku, marka hukuku, bilişim hukuku alanlarında çalışmıştır. Stajının bitmesinin ardından icra departmanı sorumlusu görevine getirilmiş olup çalışmalarına bu alanda devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

 

Semih Yüksel ağırlıklı olarak;

 

  • İcra takiplerinin açılması, takibi, neticelendirilmesi,
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip süreçlerinin yürütülmesi,
  • Taşınır ve taşınmaz satışlarının tamamlanması süreçlerinin takip edilmesi,
  • İflas/Tasfiye süreçlerinin takip edilmesi, konkordato süreçlerinin takibi,
  • Her neviden alacak davası takibi,
  • İş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, iş hukuku ile ilgili konularda danışmanlık verilmesi,
  • Tüketici hukuku ile ilgili dava/hakem heyeti süreçlerinin takibiAlanlarında çalışmaktadır.

 

Av. Semih YÜKSEL’ in ILSA Opinio Iuris dergisinde “ Bitcoin’e Hücum” isimli çalışması yayınlanmıştır.