Linkedin

Twitter

 

SİGORTA HUKUKU

Demir&Partners Law Firm ekibi, ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine çeşitli düzenleyici ve operasyonel işlemlerde Türk Sigorta Hukuku göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmeti vermekte ve temsil etmektedir.

 

Bunlara örnek olarak aşağıdakileri verilebilir

  • Üçüncü şahıslara karşı rücu talepleri de dahil olmak üzere, kişisel yaralanma veya trafik kazası sigortası ile ilgili veya bunlardan doğan her türlü ihtilaflarda sigorta ve sigorta aracı şirketlerinin çıkarlarını gözeterek
  • Sigorta ve sigorta aracılık şirketlerine menfaatleri doğrultusunda, üçüncü şahıslara karşı rücu talepleri dahil olmak üzere, ferdi veya trafik kaza sigortası poliçeleri ile bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan her türlü ihtilafla ilgili temsil hizmeti sunar,
  • Karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası,
  • Nakliyat sigortası,
  • Freight forwarders sorumluluk sigortası, Depo sorumluluk sigortası,
  • Kaza, zarar, sorumluluk sigortası.
  • Sigorta poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve bu poliçelerden kaynaklanan sigorta ettirenlerle sigortacılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü