Linkedin

Twitter

 

Taşıma Ve Lojistik

Türkiye, diğer bir çok ülkeye nazaran deniz taşımacılığına daha çok imkan sağlayan bir coğrafi konumda bulunsa dahi hem ulusal hem de uluslararası alanda eşya taşımacılığının çoğu karayolu ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple son yıllarda en çok gelişen sektörlerinden biri kara taşımacılığı ve lojistik sektörüdür. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak sektörde çok çeşitli hukuki ihtilaflar hâsıl olmaya başlamıştır. Bu ihtilafların taşıyıcı firmalar, gönderi-üretici şirketler, alıcı firmalar, aracı, komisyoncu, sigortacı, antrepo firmaları ve hatta gümrük firmaları gibi birçok tarafı bulunmaktadır. Hukuk büromuz uzun yıllardır bu ulusal ve uluslararası müvekkil profilindeki firmalara hukuki danışmanlık vermekte, sözleşmelerini hazırlamakta ve gerektiğinde davalarını takip etmektedir. Tazminat davalarında taşıyıcının sorumluluğunun sınırı, freight forwarder’lerin açtığı rücu davaları veya taşıyıcıların kendi arasındaki rücu davaları ile sigorta şirketlerinin taşıyıcı firmalara açtığı rücu ve prim alacağı davaları yoğun olarak takip ettiğimiz dava çeşitleridir. Hukuk büromuz uluslararası kara taşımacılığı ve CMR Konvansiyonu dışında, kombine taşımacılık, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı konusunda da hukuki danışmanlık vermekte ve müvekkillerine her türlü hukuki ihtilafta destek sağlamaktadır.