Linkedin

Twitter

 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Demir&Partners Law Firm > Faaliyet Alanlarımız > FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Bu alanda Marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakkı alanlarında Demir&Partners olarak Türkiye’de fikri mülkiyet alanında önde gelen bürolardan birisi olarak bilinmekteyiz. Bu alandaki müşteri portföyü, ulusal ve uluslararası tanınmış markaları içermektedir. Bununla birlikte, Fikri Mülkiyet Departmanı çoğunlukla uluslararası müşterilere yardımcı olduğundan, Demir & Partners uluslararası odaklı olarak bilinir. Ekibimiz yetkin, dinamik, yenilikçi ve donanımlı üyelerden oluşmaktadır.

 

Önde gelen Fikri Mülkiyet Departmanlarından biri olarak, şirketlerin marka, tasarım, faydalı model ve telif hakları için sahteciliğe karşı koruma, takip ve dava takibi dahil olmak üzere her türlü fikri mülkiyet hizmetini sağlamaktayız.

 

Sahtecilik ile Mücadele

Türkiye genelinde sahteciliği önleme faaliyetleri yürüterek müşterimizin markasını koruyoruz. Marka ve Patent vekilleri ve ihtiyaç halinde büro dışında birlikte çalıştığı Marka Güvenlik Uzmanları ile koordineli olarak her türlü hukuki ve cezai uyuşmazlığa ilişkin hukuksal destek sağlamaktadır. Bunu yaparken de Müşterilerimizin çalışma modellerine uyuyoruz ve müşterilerimizin gereksinimlerini işlerimize kolayca uyarlayabiliyoruz.

Sahtecilikle mücadele ile ilgili olarak gümrük mevzuatını da yakında takip ediyor ve Müvekkillerimizin marka haklarını Gümrük İdareleri nezdinde de korunmasına yardımcı oluyoruz. Türkiye’deki tüm gümrük idareleri ile çalışıyoruz ve taklit ürünlerin gümrük idarelerinde durdurulmasını sağlıyoruz.

Aşağıda belirtilen işlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sahteciliği önleme süreci yürütüyoruz:

 • Noterler ile birlikte sahteciliğe ilişkin tespitlerin yapılması
 • Müvekkil adına Savcılıklara suç duyurusunda bulunulması ve arama izninin alınması,
 • Şüphelilerin adreslerine baskınların yapılması,
 • Soruşturma dosyasına ilişkin tüm dilekçelerin hazırlanması,
 • Takip işlemlerinin yürütülmesi ve duruşmalara katılım,
 • El konulan eşyanın imha işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Markanın korunmasına ilişkin olarak Gümrüklere gerekli başvurularda bulunmak,
 • Gümrük geçişlerinin izlenmesi.

 

Başvuru ve Takip

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPTO”) WIPO, EUIPO kurumlar nezdinde gerekli başvuru, itiraz, görüş bildirme, lisans sözleşmelerinin hazırlanması, sunulması ve yeni düzenlemelerden müvekkillerin haberdar edilmesi gibi müşterilerimizin ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte bu süreçleri Markanın hükümsüzlüğü, iptali vb. konular ile gerektiğinde yargıya taşıyarak dava ve icra prosedürlerinin takibini deneyimli avukatlarımız ve marka vekillerimiz işbirliği ile yürütmekteyiz

 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen işlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere

 • Ticari Markaların tescile uygunluğunu denetleme,
 • Markaların başvurusu ve yenilenmesi
 • Üçüncü kişilerin başvurularına karşı itirazda bulunma,
 • Marka Başvurularına itiraz veya itirazlara yanıt verme,
 • Üçüncü kişilerin itirazlarına karşı savunma yapma,
 • Lisans haklarına ilişkin Sözleşmeleri hazırlama ve bunların tescilini sağlama

 

Dava Takip

Müvekkillerimize, olası ihtilaflarda danışmanlık, hem ceza davalarında hem de hukuk davalarında hukuki yardım sağlamaktayız. Sahtecilikle mücadele faaliyetleri, gümrük makamlarının müdahaleleri veya TPTO nezdindeki işlemlere ilişkin olarak yasal süreci başlatıyor ve takip ediyoruz. Dava süreci ile aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki çözüm yollarını talep edebiliriz;

 • Zararların tazmini,
 • Gümrükte yakalanan eşya için ihtiyati tedbir kararı alarak ürünlerin piyasaya girmesini engelleme,
 • Olası ihlallerin önlenmesi veya durdurulması,
 • İhlale neden olan ürünlere el konulması.
 • Her türlü dilekçelerin hazırlanması ve sunulması
 • Açılan davaların takibi, duruşmalara katılma,
 • Kararlara itiraz etme,
 • Mahkeme kararının icrasını sağlama