Linkedin

Twitter

 

Birleşme & Devralma

Demir and Partners Law Firm, değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde şirketlere hukuki destek sağlamaktadır. Bir şirketin diğerini devralması ya da yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri halinde, hisse devir sözleşmelerinde, şirketlerin tür değiştirmelerinde, yönetim ve hisse yapısının revize edilmesinde hukuki danışmanlık sağlamaktadır.