Linkedin

Twitter

 

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Demir&Partners Law Firm > Faaliyet Alanlarımız > TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Demir & Partners ekibimiz, Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerimizin ve ilgili tüm birimlerinin hukuki ihtiyaçlarının mevcut olduğu her konuda en geniş hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çeşitli ticari alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerimize başlıca aşağıdaki alanlarda kendi özellerinde ticari ve hukuki gereksinimleri gözetilerek alternatif çözüm önerileriyle hukuki danışmanlık sağlanmaktadır:

 

  • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının organizasyonu, sermaye artırımı veya azaltımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bunlara ilişkin tescil süreçlerinin takibi,
  • Ana sözleşme, pay sahipleri sözleşmesi, aile anayasası ve niyet mektubu hazırlanması,
  • Kurumsal yönetim ve mevzuata uyum,
  • Şirketlerin olağan faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması,
  • İş ve işletme kurulumu ve yönetim danışmanlığı,
  • Yabancı veya yerli sermayeli şirket bunlara ilişkin tescil süreçlerinin ve faaliyetlerin takibi,
  • Pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen, pay dağılımı ve pay devir süreçleri ile pay alım ve satım sözleşmeleri hazırlanması,
  • Uyuşmazlık çözümleri, arabuluculuk
  • Haksız rekabetin  önlenmesi, rekabet etmeme sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, pazarlama sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, dış tedarik sözleşmeleri hazırlanması,