Linkedin

Twitter

 

Enerji Hukuku

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi ile ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası müteşebbislere kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Enerji Hukuku ile ilgili dava ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz konu başlıklarından bir kısmı;

 

 • Enerji Piyasası ile ilgili Lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler
 • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
 • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
 • Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi
 • Türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması
 • Rödövans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması
 • ERPA sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakende satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi
 • EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali

 

ve sektörün ihtiyaçları uyarınca hukuki hizmet sağlamaktayız.