Linkedin

Twitter

 

Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımları hedefleyen müvekkillerimize değişen mevzuatlar kapsamında geniş kapsamda gerekli hukuki yönlendirme ve danışmanlığı sağlamaktayız. Büyük ölçekli alışveriş ve yaşam merkezleri ile inşaat projelerinin hukuki yapılanması aşamalarının yanında faaliyeti çerçevesinde yönetilmesi için ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yerli ve yabancı kişi müvekkillerimize Tapu Kanunu’na göre gayrimenkul edinimi, konut finansmanları ve vergi mevzuatı gibi aktif değişiklikler gösteren hususlarda çözüm odaklı hukuki hizmet vermekteyiz.

 

Sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı;

 

  • Kira hukukundan kaynaklı uyuşmazlık çözümleri ve dava takipleri
  • Arsaların temini ile imarla ilgili ihtilafların çözümlenmesi
  • Alışveriş ve yaşam merkezlerinin faaliyete geçirilmesi ve yönetimi
  • Alışveriş merkezlerin bünyesinde ticari alanların kira hukukundan kaynaklı sözleşme ve uyuşmazlık süreçlerinin yürütülmesi
  • Gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Gayrimenkullerin devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi,
  • Yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçleri