Linkedin

Twitter

 

İdare Ve Vergi Hukuku

Demir&Partners Law Firm > Faaliyet Alanlarımız > İdare Ve Vergi Hukuku

Kamu idareleri tarafından alınan kararların ve bu kararlara ilişkin işlemlerin işlemlerinin gerçek ve tüzel kişilere olan hukuki ve cezai etkisinin en aza indirilmesi için çalışmalarımız mevcuttur. İdarenin bu yetkileri, yasal düzenlemelerin yanı sıra anayasadan da kaynaklanmaktadır.

 

Kamu idareleri tarafından alınan kararların ve bu kararlara ilişkin işlemlerden doğan sonuçlarla ilgili uyuşmazlıklarda Demir&Partners Law Firm olarak Müvekkillerimize hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

İdare Hukuku’nun kapsamına giren Vergi Hukuku alanında da aynı şekilde, başta vergi daireleri olmak üzere diğer kamu idarelerinin Vergi Hukuku’na ilişkin yaptıkları işlemlere ilişkin müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

İdare ve Vergi Hukuku alanlarında hizmetlerimiz ağırlıklı olarak aşağıda yer alan alanlarda yoğunlaşmaktadır:

 

  • Vergi dairelerince yapılan tahakkuklar ile uygulanan idari para cezalarının iptali,
  • Gümrük idarelerince soruşturmaların sonlandırılması, idari para cezalarının iptali ve malın kamuya devrine ilişkin kararların kaldırılması
  • İdare nezdinde yapılan işlemlerin takibi
  • Belediye yönetim kararlarının iptali