Linkedin

Twitter

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Demir&Partners Law Firm > Faaliyet Alanlarımız > İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Demir ve Ortakları Law Firm, aşağıdaki belirtildiği şekilde geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

 

  • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İş Sözleşmelerinin yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi,
  • İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek verilmesi,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili,
  • işe iade sürecinin yürütülmesi ,
  • iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek