Linkedin

Twitter

 

İcra Ve İflas Hukuku

Demir&Partners Law Firm > Faaliyet Alanlarımız > İcra Ve İflas Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimizin borç ve alacakların tahsili için icra daireleri nezdinde gerekli takiplerin yapılması, alacak tahsilatları için gerekli araştırma ve işlemlerin yürütülmesi süreçlerini takip ediyoruz. Ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerine ilişkin itiraz ve/veya şikayet süreçlerinin yürütülmesi, gerektiğinde itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi ve bu davalarda müvekkillerimizin temsil edilmesi ve takip edilmesi gibi İcra İflas Hukuku kapsamında her süreçte müvekkillerimizin ihtiyacına göre hukuki destek sağlamanın yanı sıra konkordato, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri gibi konularında da hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

 

İcra ve İflas Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlerin bunlarla sınırlı kalmamak üzere bazıları şu şekildedir;

 

  • İcra ve İflas Hukukunda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Müvekkillerimizin icra/iflas daireleri ve mahkemeler nezdinde temsili,
  • Müvekkillerimiz aleyhine veya lehine başlatılan icra takip süreçlerinin yürütülmesi,
  • İcra daireleri nezdinde icra işlemlerinin başlatılması ve takip edilmesi,
  • Sulh görüşmelerinde müvekkillerimizin temsili ve gerekli protokollerin hazırlanması