Linkedin

Twitter

 

AİLE HUKUKU

Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin aile hukukundan kaynaklanan ihtilafların gerek müzakere süreçleri gerekse mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi ve bunların çözümünde, taraflar arasındaki anlaşma süreçlerinin yürütülmesinde müvekkillerimize Medeni Kanun ile ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler ve özel hayatın gizliliği çerçevesinde hukuki hizmet ve danışmanlık sağlamaktayız.

 

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerimizin bazıları bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdaki şekildedir:

 

  • Evlilik öncesi malvarlığı sözleşmeleri düzenlenmesi
  • Anlaşmalı boşanmalarda müzakere sürecinin yürütülmesi ve protokollerin düzenlenmesi
  • Boşanma davalarında müvekkillerimizin temsil edilmesi
  • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi
  • Boşanma sonrası mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
  • Soy bağı davalarında hukuki sürecin yürütülmesi
  • Velayet ve nafakadan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Çeşitli durumlardan kaynaklı tedbir kararı alınması
  • Evlat edinmede hukuki süreçlerin yönetilmesi