Linkedin

Twitter

 

REKABET HUKUKU

Müvekkilimiz şirketlerin ticari faaliyetlerini 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer Rekabet Hukuku kuralları ile uyumlu şekilde yürütebilmeleri, ortaya çıkması muhtemel sorunlara etkili biçimde müdahale edilebilmesi ve bunların hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi ve çözümlenmesi kapsamında müvekkillerimizi hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Sunduğumuz hizmetlerin bunlarla sınırlı kalmamak üzere bir kısmı aşağıdaki şekildedir;

 

  • Şirketlerin faaliyetlerinin rekabet hukuku çerçevesinde incelenmesi
  • Rekabet Kurumu’ndan izinlerin alınması
  • Rekabet hukuku kurallarından kaynaklanan problemlerin çözümlenmesi
  • Menfi tespit ve muafiyet başvuruları ve buna ilişkin süreç ve işlemlerin takip edilmesi,
  • Bayilik ve Distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerin rekabet hukuku özelinde değerlendirilmesi